ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

νομική ειδοποίηση με την ενότ. 5 tmg

REMOTE AGENCY είναι μια υπηρεσία της digidipity e. K. Ο υπεύθυνος πάροχος αυτής της παρουσίας στο διαδίκτυο είναι:

digidipity e. K.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Stephan Kuehn
Weidenstr. 29  ·  86343 Koenigsbrunn
Γερμανία

Τηλ.: +49 30 20654715
Φαξ: +49 322 24080308

Ιστοσελίδα: www.remoteagency.gr
Ηλ. διεύθυνση: chat@remoteagency.gr

Εμπορικό μητρώο: HRA 19625
Τοπικό περιφερειακό δικαστήριο: Augsburg
Αναγνωριστικό Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ενότητα 27α Γερμανικός νόμος Α.Φ.Μ.: DE815776627

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικτυακές διαφορές ψήφισμα (OS). Παρακαλώ σημειώστε ωστόσο, ότι δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε μία διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικής υπηρεσίας καταναλωτών.

Το digidipity® και το λογότυπο digidipity® είναι σήματα κατατεθέντα του digidipity e. Κ. Χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση, απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

ευθύνη  ·  απόρρητο  ·  όροι